Sağlıkta şiddeti durdurmaya kararlıyız!

Herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sağlıkta şiddete yönelik eylem planını açıkladı. Eylem ve etkinlikler Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümüne yol açan saldırının birinci haftası olan 9 Ekim 2018 Salı günü saat 12.30’da başlatılacak. TTB Merkez Konseyi 9 Ekim Salı günü tüm hekimleri hastane bahçelerinde buluşmaya, Dr. Fikret Hacıosman’ın anısına saygı duruşunda bulunmaya, bu vahşi ölümü kınamak ve “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasalaşması için etkinlikler yapmaya çağırdı.

Sağlıkta şiddete yönelik eylem ve etkinlikler kapsamında, 10-17 Ekim 2018 tarihleri arasında “Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum” temalı nöbet eylemleri gerçekleştirilecek. Nöbet eylemleri, kentlerin bilinen alanlarında, parklarında 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak. TTB Merkez Konseyi, sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını isteyen tüm hekimleri nöbet etkinliklerine katılmaya davet etti.

TTB Merkez Konseyi ayrıca, 17 Ekim 2018 günü de tüm tabip odası başkanlarını “Türk Tabipleri Birliği’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak; Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sağlık Bakanı ile görüşmek üzere saat 10.00’da, Ankara’ya, TTB’ye davet etti.

TTB Merkez Konseyi tarafından eylem takvimini duyurmak üzere tabip odalarına gönderilen yazıda, “Bugün her zamankinden daha fazla sağlıkta yaşanan şiddete karşı birlikte mücadele etmeye, dayanışmaya ve birlikteliğe ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu doğrultuda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan kararlarımızın tabip odaları tarafından sahiplenileceğine olan inancımız tamdır” denildi.

Yazıda ayrıca, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının aklının ve yüreğinin hekimlerle birlikte olduğu vurgulanarak, hekimlere yönelen bu şiddetin kesinlikle kabul edilmeyeceği ve sağlık alanındaki şiddeti durdurana kadar mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

Tabip odalarına gönderilen yazı için tıklayınız.