Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. “AKP’li 15 Yılın Bilançosu” başlıklı dosyanın ilk bölümünü içeren sayıda altı yazı bulunuyor. Dosya editörleri Osman Öztürk ve Onur Hamzaoğlu, bu dosya ile “AKP’nin sağlıktaki on beş yıllık bilançosunu çıkarmayı” ve “sadece bir dönemin muhasebesini yapmaya değil, aynı zamanda bu dönemin kapanması için mücadele edenlerin dağarcığına da mütevazı bir katkı” yapmayı amaçladıklarını belirtiyorlar.

Dosyada;

·         On Beş Yılın Bilançosu: Çelişkiler Yumağı

·         AKP'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Coşku, Durgunluk ve Tasfiye Eğilimleriyle Salınım

·         AKP'li Yıllarda Çalışma Yaşamı: Sermayeye Cennet, Emeğe Cehennem

·         AKP ve Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Başkalaşma Öyküsü

·         İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikaları Son 15 Yılda Nasıl “Dönüştü”

·         Sağlık Emek Gücünün AKP ile Geçen 15 Yılı

başlıklı yazılar yer alıyor.

Yazıların özetlerine, abonelik bilgilerine ve eski sayılara Toplum ve Hekim web sayfasından (http://www.ttb.org.tr/thnew/) ulaşılabilir.