Sinop’ta kurulması planlanan Nükleer Güç Santrali’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı açılan davanın karar duruşması 28 Mart 2022 günü Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Nükleer Karşıtı Platform’un (NKP) çağrısıyla pek çok ilden yaşam hakkı savunucuları, emek-meslek örgütlerinin temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı duruşmada Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Dr. Nasır Nesanır, TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy ve Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun da yer aldı.

Duruşmada söz alan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, ÇED raporunda geçen “Santral, sağlık sektörüne katkı sunacak” ifadesine tepki gösterdi. Santralin yol açacağı sağlık sorunlarının açıkça görmezden gelindiği, dahası sağlığın bir tüketim nesnesi olarak sunulduğu ÇED raporunun hiçbir bilimselliği olmadığının altını çizen Korur Fincancı, “Kamusal sağlık haktır. Santralde çalışacak işçilerin sağlığı nasıl korunacak? Bölgede yaşayan insanların, canlıların sağlığı nasıl korunacak? Biz, TTB olarak halk sağlığı için mücadele ediyoruz ve bu gezegen üzerinde yaşayan tüm canlıların yaşamını sürdürmesi için herkesi sağduyuya davet ediyorum” diye konuştu.

Av. Verda Ersoy da bilirkişi tarafından rapor edilen sağlık sorunlarına dikkat çekti. Özellikle kansere neden olan maddelerin rapor edildiğini, atık depolamalarının nasıl olacağı ve olası bir depremde radyoaktif salınımların nasıl engelleneceği gibi soruların yanıtsız bırakıldığını ifade eden Ersoy, Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketlerinden örnekler de verdi. Ersoy, “Santral sağlık sektörüne daha çok hasta ve daha çok hastalık ile mi katkı sunacaktır? Bu zararları es geçen ÇED raporu iptal edilmelidir” dedi.

NKP, TMMOB, Şehir Plancıları Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, KESK ve CHP temsilcileri ile avukatlar da konuşmalarında ÇED raporundaki eksiklikleri sıraladı ve projenin iptali yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti duruşmanın sonunda sonucun taraflara yazılı olarak bildirileceğini söyledi.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın yaptığı sunum için tıklayınız...