Türk Tabipleri Birliği, Aydın Tabip Odası, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası ve Aydın Çevre ve Kültür Platformu tarafından düzenlenen 1. Çevre Kurultayı 9 Ocak’ta Aydın Efeler’de Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurultaya TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök katıldılar.
 
Kurultayın açış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB’nin çevreyle ilgili faaliyetleri hakkında bilgi verirken, kurultayı düzenleyenlere bu önemli çaba için teşekkür etti.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın da, Aydın ve çevresinde jeotermal enerji ile ilgili çevre sorunlarının öne çıktığına dikkat çekerek, bölgede var olan jeotermal santrallerin yeraltı sularını kirlettiğini, doğaya ve tarıma zarar verdiğini söyledi. Artan çevre sorunlarının sağlık alanındaki endişeleri de artırdığını belirten Aydın, sürdürülebilir yaşam ve gelecek adına temiz ve sağlıklı suya, havaya, toprağa, gıdaya ve demokrasiye ihtiyaç olduğunu kaydetti. 

TTB Halk Sağlığı Kolu adına Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Doç. Dr. Işıl Ergin, Doç. Dr. Hür Hassoy da kurultayın çeşitli oturumlarına konuşmacı olarak katıldılar.