Toplum ve Hekim dergisinin "Doğa İçin Mücadele" başlıklı dosyayı içeren yeni sayısı yayımlandı. Gaye Yılmaz ve Onur Hamzaoğlu’nun dosya editörlüğünü yaptığı sayıda bulunan on bir yazıyla doğa için verilen mücadelelerin farklı başlıklarda örneklerine yer verilirken konu özel mülkiyet ve sınıf mücadeleleri açısından da irdeleniyor. “Doğa için verilen mücadelelerin dünya ve Türkiye haritasını çıkarmayı” amaçladıklarını belirten dosya editörleri, dosya kapsamında yer alan yazılarla “uluslararası ölçekteki ekoloji mücadelelerinden esinlenen üç alan” ortaya konduğunu belirtiyorlar: termik, nükleer ve suyun metalaştırılmasına karşı yürütülen mücadeleler.

Dosyada:

 • Özel Mülkiyet: Doğanın ve İnsanlığın Yok Edilişi
 • Dünyada ve Türkiye’de Kömürlü Termik Santrallere Karşı Mücadelelerden Örnekler
 • Nükleer Karşıtı Mücadelenin Kısa Tarihi
 • Bir Müşterek Olarak Suyu Savunmak: Direnişe Kuşbakışı Bir Bakış
 • Derenin Derdi: HES Karşıtı Mücadelenin İmkân ve Sınırları Nasıl Yapmalı?
 • Geçim Araçlarına Ulaşma İyi Yaşama ve Kent Hakkı
 • Dünyada ve Türkiye’de Orman İçin Mücadele
 • Dünyada ve Türkiye’de Rüzgâr Enerji Santrallerine Karşı Mücadele
 • Dünyada ve Türkiye’de Temiz Hava İçin Mücadele
 • Tohumlar Canlıdır Yaşarlar
 • Özdeşlikler Farklılıklar Ve Özgünlükler: Sınıf Mücadeleleri vs. Çevre Mücadeleleri

başlıklı yazılar yer alıyor.

Yazıların özetlerine, abonelik bilgilerine ve eski sayılara Toplum ve Hekim web sayfasından (http://www.ttb.org.tr/thnew/ ) ulaşılabilir.