Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 2018’de kırk yılı geride bırakan yayını Toplum ve Hekim’in yeni sayısı yayımlandı.

2018’i son sayısı olan bu sayıda “24 Haziran Sonrasında Türkiye: Ne Yapmalı(yız)? Nasıl Yapmalı(yız)?” başlıklı Yuvarlak Masa, Sağlık Politikaları başlığında “Bütçe 2019 ve Sağlık”, Tütün başlığında “Sağlığın Kültürel Boyutları ve Toplumsal Cinsiyet Normları: Türkiye’de Tütün Kontrolü ve Kadınların Sigara İçmesine Atfetilen Anlamlar”, başlıklı yazılar,  TTB Raporları başlığında ise üç rapor yer alıyor (Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü: Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği, Kamu Hastane Birlikleri Ne Dediler? Ne Oldu?). Sayıda ayrıca 2108 yılı makale ve yazar dizinine de yer verilmiş.

Toplum ve Hekimin bu yeni sayısındaki yazıların özetlerine ve abonelik bilgilerine Toplum ve Hekim web sayfasından ulaşılabiliyor (http://www.ttb.org.tr/thnew/).