Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni alanında 13 Şubat 2024 günü liç yığınının göçmesi sonucu siyanür ve sülfürik asit uygulanan pasa dere yatağına çökmüş, 9 işçi siyanür ve sülfürik asit uygulanan toprak altında kalmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından menfezlerin kapatıldığı, siyanür ve sülfürik asit barındıran toprağın Fırat Nehri’ne karışma tehlikesinin bertaraf edildiği, topraktan ve sudan alınan numunelerde herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı iddia edilmişti. Öte yandan işçiler için yapılan arama-kurtarma çalışmaları heyelan gerekçesiyle durdurulmuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu facianın ekosistemde geri dönülmez bir zarara yol açtığı, Fırat Nehri’nin geçtiği her bölgede halk ve çevre sağlığı açısından uzun vadede ciddi sorunlara sebep olacağı; ayrıca göçük altında kalan, arama-kurtarma çalışmalarına katılan, maden alanında çalışmayı sürdüren işçiler için yaşam hakkı ihlaline sebep olunduğu gerekçeleriyle 29 Şubat 2024 günü İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu metninde Anagold Madencilik yetkililerinin; projenin izin sürecinde yer alan yetkililerin; projenin inşaat ve işletme aşamalarında Çevresel Etki Değerlendirme raporu ile çevre hukukuna uygun hareket edilip edilmediğini denetleyen kamu görevlilerinin; göçüğün yaşandığı günden bu yana riskleri ve sonuçları bertaraf edecek doğru önlemlerin alınmamasından ve delillerin bilimselliğe uygun şekilde toplanmamasından sorumlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile il müdürlüğü yetkililerinin; işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin ihlallerde denetim ve yaptırım yükümlülüğünü yerine getirmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin; faciadan önce de “zehirli su içtiklerini” söyleyen bölge halkının iddialarına kulak vermeyen, çevre ve halk sağlığı için gerekli gözetim ve denetiminden sorumlu il sağlık müdürlüğü yetkililerinin ve yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilen şüphelilerin atılı suçlardan cezalandırılması ve Anadolu Madencilik’e verilen tüm izinlerin iptali talep edildi.

Suç duyurusunun tamamı için tıklayın.

Öte yandan TTB Halk Sağlığı Kolu’nun hazırladığı rapor önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.