Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nün, hakları için iş bırakma eylemleri yapan hekimler hakkında soruşturma başlatıp Suruç, Akçakale ve Birecik’teki aile sağlığı merkezlerine (ASM) sınıf düşürme cezası vermesi üzerine sağlık emek-meslek örgütleri, 13 Haziran 2022 günü bir basın açıklaması düzenledi. İl sağlık müdürlüğü önündeki açıklamaya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları da katıldı.

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Bulut Ezer tarafından okunan basın açıklamasında hekimlerin ve sağlık emekçilerinin artık dayanılmaz bir hal alan sorunlarını dile getirmek ve yetkililere duyurmak amacıyla çok çeşitli eylemler düzenlediği anımsatıldı. Sağlık sisteminin sorunları çığ gibi büyürken iktidarın tek bir sahici çözüm adımı atmadığını belirten Ezer, son yapılan yasal düzenlemelerin de taleplerinin oldukça uzağında olduğunu kaydetti.

Aynı zamanda toplum sağlığı için büyük önem taşıyan taleplerinin ve eylemlerinin hukuksuz bir biçimde cezalandırıldığını ifade eden Ezer, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’ne şu soruları yöneltti:

  1. Türkiye’nin hiçbir ilinde uygulanmayan cezalar neden Urfa’da uygulanıyor? Urfa’yı farklı kılan nedir?
  2. Birçok branşta hekim sıkıntısı yaşanırken bu yapılanlarla hekimlerin Urfa’dan ayrılmasına yol açmış olmuyor musunuz?
  3. Günümüzde haberlerin yayılmasını göz önüne aldığınızda bu uygulamaları gören hekimler, sağlık çalışanları atama döneminde Urfa’yı tercih eder mi?
  4. Hem tüm ülkede hem ilimiz özelinde yaşanan bu kadar sorun varken çözümü ceza vermek olarak mı görüyorsunuz? Bu cezaların yüzlerce mahkeme sonucu, anayasal hakkın kullanılması ile ilişkili tutulup kaybedeceğinizi bile bile neden kamu zararı oluşturuyorsunuz?
  5. Aile hekimlerine bu cezalar verilince işsiz kalacak yüzlerce aile hekimliği çalışanının maaşını kıdem tazminatlarını müdürlüğümüz mü ödeyecek?

Cezaları asla kabul etmediklerini ve hukuk çerçevesinde tüm yolları kullanacaklarını söyleyen Ezer, il sağlık müdürlüğünü en kısa zamanda bu yanlıştan dönmeye çağırdı.