Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), bugün (19 Temmuz 2018) Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak dava öncesinde, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e mektup gönderdi.

CPME Başkanı Dr. Jacques de Haller ve CPME Genel Sekreteri Annabel Seebohm’un imzasını taşıyan mektuplarda, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun tutuklu bulunmasının ifade özgürlüğünün ve insan hakları ilkelerinin ihlali anlamına geldiği belirtilerek, bir an önce serbest bırakılması ve kendisine yönelik suçlamaların düşürülmesi istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubun tam metni aşağıdadır: 

 

Türkiye Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

06560 Beştepe-Ankara

Faks: (+90 312) 525 58 31

E-mail: [email protected]

18 Temmuz 2018

 

Sayın Başkan Erdoğan,

Size, Avrupa ülkelerinin tabip kuruluşlarını temsil eden Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi (CPME) adına, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun Ankara/Sincan cezaevinde tutulmasına ve ifade özgürlüğünden yoksun bırakılmış olmasına ilişkin derin kaygılarımızı ifade etmek üzere yazıyoruz.

Prof. Dr. Hamzaoğlu bir halk sağlığı profesörü olup halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır ve Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayını “Toplum ve Hekim” dergisinin editörüdür.

Kendisi 9 Şubat 2018 tarihinde gözaltına alınmış, 17 Şubat’ta tutuklanmıştır. Gerekçesi, 2018 yılı Şubat ayında yapılan bir ortak basın açıklamasıdır. Savcılık 5 Nisan 2018 tarihinde tutukluluğu gerektirecek bir durum olmadığını belirterek Prof. Dr. Hamzaoğlu’nun serbest bırakılmasını talep etmiştir.

Kanımızca, bu tür tutuklamalar, uluslararası insan hakları standartlarıyla, özellikle Türkiye’nin 2003 yılında onayladığı Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 19. Maddesinde belirtilen fikir ve ifade özgürlüğüyle ve 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile bağdaşmamaktadır: “Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar.”

Davaya Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bakılacak ve ilk duruşma 19 Temmuz 2918 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle size, durumu ifade özgürlüğü ve insan hakları ilkelerinin ihlali anlamı taşıdığından Prof. Dr. Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması ve kendisine yönelik suçlamaların düşürülmesi için yetkiniz dâhilinde gerekli girişimlerde bulunmanız çağrısını iletiyoruz.

Sözü edilen temel haklar ve değerler doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunacağınıza güveniyoruz.

Saygılarımızla,

 

 Dr Jacques de Haller                                                            Annabel Seebohm, LL.M.

CPME Başkanı                                                                      CPME Genel Sekreteri

 

Mektubun orijinali için tıklayınız.

Adalet Bakanı'na gönderilen mektup için tıklayınız.

Adalet Bakanı'na gönderilen mektubun orijinali için tıklayınız.