Çanakkale Devlet Hastanesi’nde görev yapan üroloji uzmanı Dr. Yusuf İlker Çömez’in 5 Mayıs 2016 tarihinde hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğramasını protesto etmek amacıyla, 6 Mayıs günü Çanakkale’de ve tüm ilçe hastanelerinde iş bırakma eylemi gerçekleştirildi.

Sabah saat 10.30’da Çanakkale Devlet Hastanesi bahçesinde, Çanakkale Tabip Odası, Türk Sağlık Sen Çanakkale Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Çanakkale Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanların Sendikası Çanakkale Şubesi, Aile Hekimleri Federasyonu ve Çanakkale Aile Hekimleri Derneği tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, sağlık alanındaki yöneticilere, siyasetçilere ve vatandaşlara seslenildi. Şiddetin giderek yaygınlaştığı bir ortamda nitelikli sağlık hizmeti sunmanın mümkün olamayacağına yer verilen açıklamada, şiddeti önleme konusunda gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması istendi. Açıklamada, vatandaşlara da “Sağlık çalışanları düşmanınız değildir. Sağlık çalışanlarından can güvenliklerinin olmadığı bir ortamda size yardımcı olmalarını nasıl beklersiniz? Ölüm ya da yaralanma korkusuyla çalışan bir insana, canınızı emanet edebilir misiniz?” denildi. 

Basın açıklaması için tıklayınız.