Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, Hatay Tabip Odası’nın düzenlediği etkinlikte hekimlerle buluştu.

TTB Merkez Konseyi’nin 14 Mart programı çerçevesinde, 4 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Dr. Tükel, 14 Mart’a giderken Türkiye sağlık ortamının bir değerlendirmesini yaptı ve TTB’nin 14 Mart için belirlediği talepleri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın 2015 yılı verilerinden hareketle, sağlık alanında dikkat çeken bazı verileri paylaşan Tükel, 80 milyon nüfuslu Türkiye’de 2015 yılında acil servislere başvuru sayısının 110.915.407 olduğuna dikkat çekti.

Sağlık alanında giderek artan cepten katkı payı ödemelerine değinen Tükel, muayene katılım payı, ilaç katılım payı, cepten randevu almada telefon ücreti, bazı tahlillerde ek ücret gibi 15 farklı başlıkta vatandaştan katkı payı alındığının altını çizdi.

Tükel, şehir hastanelerinin yapılış yöntemi olan kamu-özel ortaklığı modeli hakkında da bilgiler paylaştı. İngiltere’den örnek veren Tükel, bu modelde hastaneleri işleten şirketlerin doktorların daha uzun çalışmasını, daha fazla hasta bakmasını, daha fazla tetkik yapmasını, “para getirmeyecek” hastaları başka yerlere sevk etmesini ve giderek daha az ücret almalarını istediğini anlattı.

OHAL’de sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bilgi veren Tükel, TTB bünyesinde “Kamu İhraçları Komisyonu” kurulduğunu söyledi. Tükel, bu süreçte Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile yapılan görüşmeleri de aktardı.

TTB’nin 14 Mart faaliyetlerini de anlatan Tükel, fiili hizmet zammı ve şiddet ile ilgili hazırlanan yasa taslağı önerilerini ve hekim ücretlerini de içeren çalışma koşullarıyla ilgili taleplerini paylaştı.

Toplantı, Tükel’in sunumunun ardından görüş ve değerlendirmelerin paylaşıldığı forum bölümüyle sona erdi.