2018-2020 dönemi Adana Tabip Odası yöneticisi, 2006-2010 ve 2020-2022 dönemleri TTB Büyük Kongre delegesi meslektaşımız Dr. Gürsel Özgür'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi