Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine asistan hekimlerin ağır çalışma koşulları yeniden gündeme gelirken; Sağlık Bakanlığı tepkiler ve eylemler üzerine adım atmak zorunda kaldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise üniversite hastaneleri başta olmak üzere çoğu kurumda sorunların çözümüne yönelik henüz bir adım atılmadığının bilinmesi nedeniyle, aşırı nöbetler ve nöbet sonrası izinler ile ilgili tıp fakültesi dekanlıklarına ve hastane başhekimliklerine verilebilecek bir dilekçe örneği hazırladı.

Dilekçe örneğinde Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne göre uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemeyeceği, uzman nöbeti tutturulamayacağı ve nöbet ertesi günü görev verilemeyeceği anımsatıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın 21 Ekim 2016 tarihli genelgesi ile il sağlık müdürlüklerinin, Yükseköğretim Kurulu’nun, Adli Tıp Kurumu’nun ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün nöbet uygulamalarının denetimi ile görevlendirildiği de belirtilen dilekçede, tüm bu düzenlemelere karşın nöbet gün ve saatlerinin mevzuata uygun hale getirilmemesinin hukuka aykırılığına dikkat çekildi.

Dilekçe örneği için tıklayın.