Dünya Tabipleri Birliği (DTB), 11-14 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen 68. Genel Kurul'da, salgınlar ve pandemilere ilişkin bir tutum belgesini kabul etti.

"Salgınlar ve Pandemiler Üzerine DTB Bildirgesi" isimli belgede, Dünya Sağlık Örgütü, hükümetler, ulusal tabip birlikleri ve hekimlere bulaşıcı hastalık salgınlarının önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik önerilerde bulunuluyor.

Bildirgenin Türkçe çevirisi için tıklayınız.