Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 26 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Genel Kurul’da TTB adına konuşma yapan Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Türkiye’de sağlık ve sosyal güvenlik sisteminde yaşanan neoliberal dönüşümün, yoksul ve dar gelirli yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimini engellediğini ya da zorlaştırdığını söyledi. TTB olarak, “Genel Sağlık Sigortası (GSS)” olarak adlandırılan sistemin, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanına uygun bir yöntem olmadığını Sağlıkta Dönüşüm Programı ilk gündeme getirildiği andan bu yana söylediklerini belirten Yılmaz, TTB’nin o dönem gündeme getirdiği sakıncaların tümünün bugün yaşandığını kaydetti.

Maliye Bakanlığı verilerinin, Türkiye’de sağlık harcamalarının ana kaynağının SGK olduğunu gösterdiğini belirten Yılmaz, buna göre SGK’nin sağlık harcamalarındaki payının 2006 yılında %75.9 iken, yıllar içinde düzenli bir artış gösterdiğini ve 2017 yılında, 16.1 puanlık bir artışla, %92.1’e yükseldiğini aktardı. Yılmaz, sağlık harcamalarının giderek artan oranda SGK tarafından, yani çalışanların ücretlerinden kesilen primlerle karşılandığını vurguladı.

SGK prim gelirleri içinde çalışanların ve kendi hesabına çalışanların payının azaltılması, işverenlerin payının artırılması gerektiğini belirten Bülent Nazım Yılmaz, “SGK’ye genel bütçeden aktarılan pay artırılmalı, toplam gelirinin en az beşte ikisini oluşturmalıdır. Sağlık hizmetleri harcamalarında merkezi devlet harcamalarının payı artırılmalı, SGK ve hanehalkları harcamalarının payı azaltılmalıdır” diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin finansmanının sigorta yoluyla sağlanması, sağlıkta yaşanan eşitsizlikleri derinleştirdiğini, sağlıkta eşitsizliklerin azaltılması için, sigorta sistemleri yerine genel bütçeden sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın konuşmasının tam metni için tıklayınız.