Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu,  “Özgürlüğü’nden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı”na ilişkin görüşünü açıkladı.

Kapatılmanın kendisinin sağlık açısından ciddi bir risk olduğuna dikkat çeken TTB Etik Kurulu, insanlığın evrensel değerlerinin ve toplum vicdanının tutuklu ve hükümlülerin gereksiz acı ve mağduriyetten korunmasını ve sağlık hizmetlerine eşit şartlarda ulaşmasını gerektirdiğini vurguladı.

Uluslararası belgelerde ve ilkelerde cezaevlerinde sağlık standartlarının belirlendiğine yer verilen Etik Kurul görüşünde, tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinin de diğer hastalar gibi, kişilik haklarına saygı gösterilerek hekimlik sanatını uygulamaya elverişli koşullarda yapılması, hastaların ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durum ile benzer farklılıklarının dikkate alınmaması; her türlü tıbbi müdahalenin hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

TTB Etik Kurulu’nun görüşü için tıklayınız.