İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Humalog Kiwikpen 15.11.2019
2 Lemtrada (Alemtuzumab) 02.10.2019
3 Metotreksat 01.10.2019
4 Retinoidler: Teratojenisite ve nöropsikiyatrik hastalık riski 27.09.2019
5 Benlysta 11.06.2019
6 Genvoya 11.06.2019
7 Benlysta 11.06.2019
8 Xeljanz (tofasitinib) 14.05.2019
9 Hepatoksite 14.05.2019
10 SGLT-2 İnhibitörleri 04.04.2019
11 Finasterid 04.04.2019
12 Hormonal kontraseptif 21.03.2019
13 Hidroklorotiyazid 29.01.2019
14 Sistemik ve inhale florokinolonlar ile aort anevrizması ve aort diseksiyonu riski 20.12.2018
15 Xarelto (rivaroksaban) 14.12.2018
16 Euthyrox (levotiroksin) 17.11.2018
17 Öksürük Şurupları 04.10.2018
18 Synagis 19.09.2018
19 Xgeva 14.09.2018
20 Twinirix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Priorix 10.09.2018
21 Suboxone 16.08.2018
22 Eczanelerden eşdeğer ilaç verilmesinden kaynaklanan sorunlar 11.07.2018
23 Dolutegravir 11.07.2018
24 Finasterid 25.06.2018
25 Sistemik florokinolonlar 18.06.2018
26 Bendamustin 23.05.2018
27 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
28 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
29 Renkli Reçete 24.03.2018
30 Orta Uveit 15.03.2018
31 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
32 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
33 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
34 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
35 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
36 Imbruvica 29.09.2017
37 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
38 Cotellic 14.08.2017
39 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
40 Erwinase Flakon 07.08.2017
41 Entyvio 17.05.2017
42 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
43 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
44 Renkli Reçete 20.03.2017
45 Zaltrap 07.02.2017
46 Lenalidomid 20.01.2017
47 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
48 Thalidomide Celgene 03.10.2016
49 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
50 Thalidomide Celgene 22.07.2016
51 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
52 Viekirax, Exviera 01.06.2016
53 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
54 Genotropin 06.04.2016
55 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
56 Madol 08.03.2016
57 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
58 Xalkori 02.02.2016
59 Modafinil 02.02.2016
60 Sedever 16.12.2015
61 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
62 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
63 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
64 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
65 Valproik Asit 12.06.2015
66 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
67 Stronsiyum renelat 04.02.2015
68 Thromboreductin 26.01.2015
69 Suboxone 22.01.2015
70 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
71 Abstral 24.11.2014
72 Medikinet 06.11.2014
73 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
74 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
75 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
76 Karvedilol 17.07.2014
77 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
78 Effient 11.04.2014
79 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
80 Temozolomid 13.03.2014
81 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
82 Tiyokolşikosid 10.02.2014
83 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
84 Jurnista 31.01.2014
85 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
86 Alprazoalm 24.01.2014
87 Suboxone 23.01.2014
88 Kabazitaksel 09.01.2014
89 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
90 Agomelatin 27.12.2013
91 Oxopane 18.12.2013
92 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
93 Tramosel 23.10.2013
94 Yeşil Reçete 01.10.2013
95 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
96 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
97 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
98 Sedazolam 19.09.2013
99 Bevasizumab 12.09.2013
100 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
101 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
102 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
103 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
104 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
105 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
106 Baklofen 01.04.2013
107 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
108 Pradaxa 12.03.2013
109 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
110 Rituksimab 28.01.2013
111 Sertolizumab 17.01.2013
112 Agemelatin 10.01.2013
113 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
114 Domperidon 09.11.2012
115 Codefen 07.11.2012
116 Psikotrop 07.11.2012
117 Ondansetron 22.10.2012
118 Zolamid 22.06.2012
119 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
120 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
121 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
122 Duamol, Fixdol 24.01.2012
123 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
124 Flakon 24.02.2011
125 Pegintron 09.02.2011
126 Suboxone 03.11.2010
127 Gudef Şurup 26.07.2010
128 Metilfenidat HCL 11.06.2010
129 Parakodin Tablet 11.05.2010
130 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
131 Suboxone 09.12.2009
132 Exjade 11.09.2009
133 TNF alfa blokeri 12.05.2009
134 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
135 Raptiva 09.03.2009
136 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
137 Gripamol Tablet 06.01.2009
138 Bactrim Tablet 23.10.2008
139 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
140 Aspirin Plus 28.04.2008
141 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
142 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
143 Heparine Sodium 21.04.2008
144 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
145 Bondronat 6mg 21.04.2008
146 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
147 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
148 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
149 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
150 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
151 Concerta 27 mg 28.02.2008
152 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
153 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
154 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
155 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
156 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
157 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
158 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
159 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
160 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
161 Raniver Ampul 23.08.2007
162 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
163 Eritro 500 mg 23.05.2007
164 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
165 Reçete yazımı 22.05.2007
166 Polifleks 22.05.2007
167 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
168 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
169 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
170 Ultravist 07.09.2006
171 Lescol 07.09.2006