İlaç Duyuruları

# Adı Tarih Detay
1 Botulinum Toksini Sayrn Doktor Mektubu 27.02.2024
2 Simponi (Golimumab) 12.10.2023
3 Ibrutinib içeren Imbruvica Adlı İlacın Doz Modifikasyonu 07.02.2023
4 İrinotekan İçeren Ürünlerin Başlangıç Dozunun Azaltılması Hakkında Önemli Bilgiler 06.07.2022
5 İnfliximab (Remicade, Remsima ve lxifi): Anne karnında veya emzirme döneminde infliximaba maruz kalan bebeklerde canlı aşı kullanımı 16.06.2022
6 Donepezil 12.04.2022
7 Ambisome ve Fungizone 16.09.2020
8 Humalog Kiwikpen 15.11.2019
9 Lemtrada (Alemtuzumab) 02.10.2019
10 Metotreksat 01.10.2019
11 Retinoidler: Teratojenisite ve nöropsikiyatrik hastalık riski 27.09.2019
12 Benlysta 11.06.2019
13 Genvoya 11.06.2019
14 Benlysta 11.06.2019
15 Xeljanz (tofasitinib) 14.05.2019
16 Hepatoksite 14.05.2019
17 SGLT-2 İnhibitörleri 04.04.2019
18 Finasterid 04.04.2019
19 Hormonal kontraseptif 21.03.2019
20 Hidroklorotiyazid 29.01.2019
21 Sistemik ve inhale florokinolonlar ile aort anevrizması ve aort diseksiyonu riski 20.12.2018
22 Xarelto (rivaroksaban) 14.12.2018
23 Euthyrox (levotiroksin) 17.11.2018
24 Öksürük Şurupları 04.10.2018
25 Synagis 19.09.2018
26 Xgeva 14.09.2018
27 Twinirix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Priorix 10.09.2018
28 Suboxone 16.08.2018
29 Eczanelerden eşdeğer ilaç verilmesinden kaynaklanan sorunlar 11.07.2018
30 Dolutegravir 11.07.2018
31 Finasterid 25.06.2018
32 Sistemik florokinolonlar 18.06.2018
33 Bendamustin 23.05.2018
34 Xofigo (radyum-223 diklorür) 11.05.2018
35 İnsan epoetinleri ile meydana gelen şiddetli kütanöz advers reaksiyonlar 30.04.2018
36 Renkli Reçete 24.03.2018
37 Orta Uveit 15.03.2018
38 Eligard (Leuprorelin) 08.02.2018
39 Renkli Reçete Sistemi 01.02.2018
40 İyotlu kontrast maddeer ile ilişkili potansiyel hipotiroidi riski 27.11.2017
41 İlaç Güvenlik İzlem Formları 31.10.2017
42 İmbruvica (ibrutinib) 26.10.2017
43 Imbruvica 29.09.2017
44 Noxafil (posakonazol) 11.09.2017
45 Cotellic 14.08.2017
46 Olysio 150 mg kapsül 07.08.2017
47 Erwinase Flakon 07.08.2017
48 Entyvio 17.05.2017
49 Zelboraf (vemurafenib) 19.04.2017
50 Keytruda (pembrolizumab) 19.04.2017
51 Renkli Reçete 20.03.2017
52 Zaltrap 07.02.2017
53 Lenalidomid 20.01.2017
54 Actilyse Flakon (alteplaz) 16.12.2016
55 Thalidomide Celgene 03.10.2016
56 BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörleri 24.08.2016
57 Thalidomide Celgene 22.07.2016
58 Imnovid Sert Kapsül 11.07.2016
59 Viekirax, Exviera 01.06.2016
60 Etanersept, infliksimab, adalimumab, abatasept... 21.04.2016
61 Genotropin 06.04.2016
62 GlucaGen HypoKit 25.03.2016
63 Madol 08.03.2016
64 Cirrus, Sevopel, Aerius, Clarinase, Delofed, Duades, Rinomast 19.02.2016
65 Xalkori 02.02.2016
66 Modafinil 02.02.2016
67 Sedever 16.12.2015
68 Hidroksizin İçeren İlaçlar 08.10.2015
69 İntravenöz Uygulanan Demir İlaçları 08.10.2015
70 Harvoni, Sovaldi 03.08.2015
71 Progresif Multifokal Lökoensefelopati 03.07.2015
72 Valproik Asit 12.06.2015
73 Stelara 45 mg SC 20.03.2015
74 Stronsiyum renelat 04.02.2015
75 Thromboreductin 26.01.2015
76 Suboxone 22.01.2015
77 Xvega, Coralan, Prolia 31.12.2014
78 Abstral 24.11.2014
79 Medikinet 06.11.2014
80 Benlysta (belimumab) 08.10.2014
81 Xeljanz (tofasitinib) 02.10.2014
82 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 25.07.2014
83 Karvedilol 17.07.2014
84 Xyrem 500 mg/ml 06.06.2014
85 Effient 11.04.2014
86 Filgrastim - Pegfilgrastim ve Lenograstim 24.03.2014
87 Temozolomid 13.03.2014
88 İki Hemofagositik Sendrom Vakası 10.02.2014
89 Tiyokolşikosid 10.02.2014
90 Katarakt Ameliyatı Geçiren Hastalarda Risperidon veya Paliperidon ile Tedaviye Bağlı İntraoperatif Floppy İris Sendromu 07.02.2014
91 Jurnista 31.01.2014
92 Risperdion, Paliperidon, Adenozin 24.01.2014
93 Alprazoalm 24.01.2014
94 Suboxone 23.01.2014
95 Kabazitaksel 09.01.2014
96 Kapesitabin, Tasigna, Rituksimab, Ofatumumab 07.01.2014
97 Agomelatin 27.12.2013
98 Oxopane 18.12.2013
99 Antikoagülanlar (Apiksaban, Dabigatran Eteksilat ve Rivaroksaban) 07.11.2013
100 Tramosel 23.10.2013
101 Yeşil Reçete 01.10.2013
102 Vectibix 20 mg/ml IV İnfüzyon için Çözelti İçeren Flakon 20.09.2013
103 Gadolinyum İçeren Kontrast Maddelerin Kullanımı 19.09.2013
104 Hidroski Etil Nişasta İçeren Parenteral Solüsyonlar 19.09.2013
105 Sedazolam 19.09.2013
106 Bevasizumab 12.09.2013
107 Ketokonazal içeren oral preparatlar 02.09.2013
108 Proluton Depot Ampul yerine Primobolan Depot Ampul uygulanması 01.08.2013
109 Stronsiyum Ranelat 25.07.2013
110 Ephedrine, Pseudoephedrine Tuzları 25.07.2013
111 Siprotcron asetat ve etinilestradiol 17.07.2013
112 Pazopanip / Rituksimab 10.06.2013
113 Baklofen 01.04.2013
114 Stabina 0.25 mg tablet 25.03.2013
115 Pradaxa 12.03.2013
116 Bupropiyon, Lenalidomid, Karbamazepin, Okskarbazepin 12.03.2013
117 Rituksimab 28.01.2013
118 Sertolizumab 17.01.2013
119 Agemelatin 10.01.2013
120 Siklopentolat Hidroklorür, Tropikamid, Fenilefrin İhtiva eden göz solüsyonları 12.11.2012
121 Domperidon 09.11.2012
122 Codefen 07.11.2012
123 Psikotrop 07.11.2012
124 Ondansetron 22.10.2012
125 Zolamid 22.06.2012
126 İstenmeyen Etki Bildirim Formu 11.06.2012
127 İlaç Güvenlik İzlem Formu ve TNH-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 08.05.2012
128 Rituksimab Güvenlik İzlem Formu 08.05.2012
129 Duamol, Fixdol 24.01.2012
130 TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu 25.05.2011
131 Flakon 24.02.2011
132 Pegintron 09.02.2011
133 Suboxone 03.11.2010
134 Gudef Şurup 26.07.2010
135 Metilfenidat HCL 11.06.2010
136 Parakodin Tablet 11.05.2010
137 Ansiox 0,5 mg Tablet 29.12.2009
138 Suboxone 09.12.2009
139 Exjade 11.09.2009
140 TNF alfa blokeri 12.05.2009
141 Advers Etki Bildirim Formu 31.03.2009
142 Raptiva 09.03.2009
143 Telitromisin (Ketek), Kabergolin (cabaser), Vareniklin (Champix), Rosiglitazon (Avandia), Desmopressin( Minirin Nazal Sprey) 03.03.2009
144 Gripamol Tablet 06.01.2009
145 Bactrim Tablet 23.10.2008
146 Muscoril 8 mg Kapsül 28.04.2008
147 Aspirin Plus 28.04.2008
148 Fivoflu 250-500 Mg ampul 21.04.2008
149 Pegintron 50 MCG Enjeksiyonluk Çözelti Tozu 21.04.2008
150 Heparine Sodium 21.04.2008
151 Polifleks İzolen P %5 Desktroz Elotrolit Solüsyon 21.04.2008
152 Bondronat 6mg 21.04.2008
153 Norofen Plus Tablet 21.04.2008
154 Jurnista 8mg Salınımlı Uzatılmış Tablet 21.04.2008
155 Modifiye Siklosporin Formülasyonları 28.02.2008
156 %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sol. 1000 ml 28.02.2008
157 Motis 10 mg Tablet 28.02.2008
158 Concerta 27 mg 28.02.2008
159 Cervarix 0,5 Ml IM Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör 28.02.2008
160 Spyrcel Film Kaplı Tablet 03.01.2008
161 Ekipental 0.5 g 20.12.2007
162 Risfamed 4 Mg 16.10.2007
163 Risfamed 1 Mg 16.10.2007
164 Risfamed 2 Mg 16.10.2007
165 Poliflex %5 Dekstrozlu Solüsyon 18.09.2007
166 Pregnyl 5000 1x1 ampul 18.09.2007
167 Poliflex İzolen %5 18.09.2007
168 Raniver Ampul 23.08.2007
169 Prexige 100 mg 30 tablet 23.08.2007
170 Eritro 500 mg 23.05.2007
171 Polifleks %5 Dekstroz Sudaki Solusyonu 23.05.2007
172 Reçete yazımı 22.05.2007
173 Polifleks 22.05.2007
174 İsoflavin, Gynogen, Remixin 22.05.2007
175 %10 Dekstroz Solüsyonu 500 07.05.2007
176 Vermidon Hot Toz 07.09.2006
177 Ultravist 07.09.2006
178 Lescol 07.09.2006