TTB Merkez Konseyi, DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Arzu Çerkezoğlu’nun gözaltına alınması kabul edilemez!

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, 31 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’da sağlık çalışanlarının barış çağrısı yapan ortak basın açıklaması gerekçe gösterilerek 17 Haziran 2016 tarihinde havaalanından gözaltına alınmış ve ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakılmıştır.

Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun ortak basın açıklamasında sarf ettiği sözleri nedeniyle göz altına alınması en temel haklardan ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınması, demokratik emek ve meslek örgütlerinin susturulması çabası bağlamında kabul edilemez bir durumdur. Bu durum, ülkemizde her geçen gün artan baskı ve şiddet ortamından, toplumsal huzur ve barışa çeşitli manipülasyonlarla yapılan saldırılardan bağımsız değildir.

Yetkililerin dikkatini, çocuklarımıza tecavüz edilen kurumlar, komşu ülkelerimize silah taşıyanlar, hepimizin ortak mülkü olan devlet hazinesini boşaltanlar, her türlü yargı kararına rağmen çevre katliamlarını sürdüren şirketler, her geçen gün artan iş cinayetlerinin gerçek sorumluları benzeri insanlık suçu işleyen ve işleten mercilere yöneltmelerini bekler, Dr. Arzu Çerkezoğlu nezdinde düşüncelerini hür bir şekilde ifade eden insanları, demokratik emek ve meslek örgütlerini hedef alan tutumlarından bir an evvel vaz geçmelerini dileriz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi