Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Hukuk Bürosu, 9 Eylül 2022 günü Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy ve Av. Şevin Kaya ile TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan ve Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez katıldı.

TBB’nin, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) eğitimleri için sağlıkta şiddet başlıklı bir modül oluşturmasının ve bu eğitimleri alan avukatların, sağlık çalışanlarının talebi halinde, görevlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten TTB heyeti; bu süreçte her türlü bilgi ve deneyimi paylaşabileceğini kaydetti. Sağlıkta şiddet ile mücadelenin öneminin vurgulandığı görüşmede iki kurum arasındaki karşılıklı desteğin ve dayanışmanın artırılması gerektiği de dile getirildi.