Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) içinde yer aldığı Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu’nun, dijital teknolojinin yaşamın her alanına yayıldığı ve kaçınılmaz bir hal aldığı günümüzde özel yaşamın bir parçası olarak kişisel sağlık verileri konusunda toplumu bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlediği Kişisel Sağlık Verileri Kongresi’nin dördüncüsü 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılmıştı.

Kişisel sağlık verilerinin hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleriyle irdelendiği, hakların bugünden geleceğe saptanıp korunma yöntemlerinin konuşulduğu, özellikle COVID-19 pandemisi döneminde kişisel sağlık verilerinin öneminin tüm yönleriyle değerlendirildiği kongrenin içeriği çalışma grubunun sayfasına yüklendi.

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu’nun sayfasına ulaşmak için tıklayın.

IV. Kişisel Sağlık Verileri Kongresi içeriklerine ulaşmak için tıklayın.