Türk Tabipleri Birliği (TTB), 23 Kasım 2022 günü saat 04.08’de merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak 29 Kasım 2022 günü deprem bölgesine bir inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

Heyette TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin, TTB Olağandışı Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Seçkin Kara, Bolu-Düzce Tabip Odası Başkanı Dr. Serpil Yıldız, Türk Psikiyatri Derneği adına Dr. M. Hamit Boztaş ile Dr. Hakan Erkan Pehlivan, Dr. Seval Alkay ve Dr. Seyit Çoban yer aldı.

İlk olarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, depremin yarattığı insani ve maddi zararlar hakkında bilgi aldı. Özlü; Düzce ve ilçelerinde ağır bir yıkım olmadığı, birkaç yapı dışında ağır hasar oluşmadığını aktardı. Düzce’deki mevcut yapı stokunun %70-80 oranında 1999 Marmara Depremi’nden sonra yapılmış, deprem yönetmeliğine uygun, en çok dört katlı yapılardan meydana geldiğini vurgulayan Özlü, her ne kadar enkaz altında kalan olmasa da, depremin yarattığı panikle kaçmaya çalışırken yaralan yurttaşlardan kafa travması yaşayan bir tanesinin durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Kent genelindeki incelemelerinde gündelik hayatın akışında belirgin bir aksama olmadığını gözlemleyen heyet; belediye binası avlusunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) ait bir koordinasyon aracının, Valilik binası önünde resmi başvurular için kurulmuş çadırların, farklı noktalarda barınma amacıyla kurulu çadırların ve seyyar mutfak araçlarının göze çarptığını aktardı.

Düzce Devlet Hastanesi Acil Polikliniği ile 7 nolu Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ile görüşen heyet, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de son durum hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde devlet hastanesinde birkaç sıva çatlağı olduğu, anksiyete ve uyku sorununa bağlı başvuruların arttığı bilgileri edinildi.

Düzce merkezinden sonra depremin merkez üssü Gölyaka ilçesi ziyaret edildi. İlçe genelinde gündelik hayatın olağan akışında seyrettiğini gözlemleyen heyet daha sonra Gölyaka Devlet Hastanesi’ne giderek sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Hastane binasında derin çatlaklar oluşması nedeniyle iki gün binaya girilemediğini, hastane bahçesine kurulan hizmet çadırında sadece acil poliklinik hizmeti verildiğini belirten sağlık çalışanları, yetkililerin durumu “sıva çatlağı” olarak nitelemesi sonrası çalışmaların hastane içinde normale döndüğünü dile getirdi.

Düzce’ye ve ülkemize geçmiş olsun diyor ve gelmekte olan Marmara depremi için hazırlıklı olunması gerektiğinin, bunun ise yapı stokunun hızla depreme uygun hale getirilmesinden ve toplanma yerlerinin amaca uygun sayıda ve vasıfta olmasından geçtiğini, Düzce depreminin görece az zararla atlatılmasının tümüyle bundan kaynaklandığının altını bir kez daha çizmek istiyoruz.

Düzce ve Gölyaka’daki incelemeler sonucu hazırlanmakta olan rapor yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacak.