Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin Ocak-Şubat 2022 sayısı yayımlandı. Editörlüğünü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yaptığı “COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri” başlıklı dosyanın beşinci bölümünde altı yazı yer alıyor. Dosyada pandemi sürecinde sağlık sistemleri Pakistan, Belçika, ABD, Endonezya, Portekiz ve Bulgaristan örnekleri üzerinden inceleniyor.

Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 43 yıllık makale arşivini de erişime açtı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelerin tam metnine internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim/ adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine ulaşmak da mümkün.