Yargıtay, 2013 yılında hekimlik meslek ilkelerine uygun şekilde, çocukları zorla muayene etmediği için “görevi ihmal” suçlamasıyla yargılanan ve beraat eden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun ile ilgili beraat kararını bozarak yeniden yargılama kararı verdi. Aynı zamanda Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Gürcan Altun’un Yargıtay tarafından 6 yıl sonra bozularak yeniden görülmesine karar verilen davanın ilk duruşması, 13 Haziran 2019 günü saat 10.00’da Edirne Adalet Sarayı 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Dava, 10 Eylül 2019 tarihine ertelendi.

Davaya, Prof. Dr. Gürcan Altun'la beraber TTB - İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, ATUD adına Prof. Dr. Ümit Biçer, TTB avukatı Av. Ziynet Özçelik, Edirne Tabip Odası yöneticileri ve çok sayıda hekim katıldı.

Dava, bir kez daha çocuk hakları konusunda yargı ve hekimlik mesleğini karşı karşıya getirmiştir. Hekimlik meslek ilkelerine ve iyi hekimlik değerlerine gönülden bağlı olan biz hekimler defalarca yargılansak da bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Çocukların yüksek yararını öncelemek sadece hekimlerin ve sağlık çalışanlarının değil, adalet sisteminin de önceliğidir. Yargı kararları ile hekim bağımsızlığına ve etik ilkelerimize müdahale edilmesini kabul etmiyoruz.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Gürcan Altun, 2013 yılında, cinsel istismar mağduru 3 çocuğu, rıza vermemeleri nedeniyle "zorla muayene" yapmadığı için, “görevi ihmal ve adli görevi kötüye kullanmak” gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmış ve beraat etmişti. Türk Tabipleri Birliği ile hekim ve sağlık örgütleri, “etik ilkeler doğrultusunda hekimlik yapmanın” yargılanamayacağını belirterek, davaya tepki göstermişti.