25 yıl önce bugün, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde aralarında üyemiz şair Behçet Aysan’ın da bulunduğu 33 aydınımız ve 2 otel çalışanı yakılarak katledildi. Bu katliamı unutmadık.

Sivas katliamının hesabını sormaya devam ediyoruz.  Katliamın suçluları,  yönlendirenler, seyredip bir şey yapmayanlar, yakalamayanlar, uzatarak zaman aşımıyla suçluları cezasız bırakanlardan hesap sorulmadı.

Bu hesabı sormak ve barışın, laikliğin, demokrasinin hüküm sürdüğü bir ülke için mücadelemiz devam ediyor.

Ölen canlarımızı özlemle ve saygıyla anıyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ