Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine dayanışma amacıyla 12 Kasım 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi’nden Fikret Başkaya, Baskın Oran, Sait Çetinoğlu ve Ramazan Gezgin’den oluşan heyetle görüşmeye TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Nursel Şahin ve Dr. Kazım Doğan Eroğulları katıldı. 

Görüşmede Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.