Çankaya Belediyesi, Koronavirüs sürecinde fedakarca çalışan ve hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının hatırasını yaşatmak için, Ankara Öveçler’de yapılan ve Ekim ayında bitmesi planlanan parka Türk Tabipleri Birliği’nin önerdiği ismi verecek.

Konuyla ilgili olarak TTB Merkez Konseyi üyeleri geçtiğimiz günlerde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile bir araya geldi. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Mübeccel İlhan ve Dr. Yaşar Ulutaş katıldı.

Yapılacak parka, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin önerisi olan “Sağlıkçılar Parkı” isminin verilmesine karar verildi.