Dünyanın en saygın tıp dergilerinden olan ve 1823’ten bu yana yayın hayatına devam eden Lancet dergisinin Kasım 2022 sayısında, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın hukuksuz bir şekilde tutuklanması ve bunun üzerinden Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) dönük saldırıları mercek altına alan bir makale yayımlandı.

Michele Heisler, James Lin, Jens Modvig, Chris Esdaile ve Vincent Iacopino tarafından kaleme alınan makalede, TTB’nin iktidarlar tarafından çeşitli tarihsel dönemlerde maruz kaldığı saldırıların örneklerine yer verildi. Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) Tokyo Bildirgesi’ne atıf yapan makalede, Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya suç isnat edilen eylemin, Korur Fincancı’nın mesleki sorumlulukları dahilinde olduğu belirtildi. Hekimleri, TTB’yi ve Korur Fincancı’yı desteklemeye davet eden makalede şu ifadelere yer verildi:

“Hekimler, sağlık çalışanları ve insan hakları savunucuları olarak insan hakları ihlallerini cesurca kınayan meslektaşlarımızı desteklemek etik sorumluluğumuzdur. Herkesi, Türk adli makamlarını Fincancı’yı derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya, TTB'nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumaya ve Türk tıp mesleği mensuplarını sadece etik sorumluluklarını yerine getirdikleri için dava etmeye ve cezalandırmaya yönelik farklı girişimleri reddetmeye çağırma konusunda bize katılmaya davet etmekteyiz. Hekimler sadece mesleki yükümlülüklerini yerine getirdikleri için tehdit ve tacize maruz kalıp cezalandırılırken, sessiz kalmamız mümkün değildir.”

Makalenin orijinali için tıklayınız.

Makalenin Türkçe çevirisi için tıklayınız.