Çevre ve meslek örgütleri, Kazdağları’na yapılmak istenen ve bölgedeki doğal yaşam alanlarını, içme suyu havzalarını ve tarımsal üretimi tehdit eden Çırpılar Termik Santrali Projesi ile ilgili süreci takip ettiklerini açıkladı.

Kazdağları’na yapılmak istenen Çırpılar Termik Santrali Projesi’nin 11 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirileceği duyurulan 2. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının hava muhalefeti nedeniyle ertelendiğinin duyurulmasının ardından, çevre meslek örgütleri, süreci takip ettiklerini duyuran bir basın açıklaması yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Çevre için Hekimler Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği, Greenpeace Akdeniz, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Health and Environment Alliance (HEAL), Yuva Derneği, Yeşil Barış Hukuk Derneği ve Yeşil Düşünce Derneği tarafından 16 Ocak 2016 tarihinde yapılan açıklamada, projenin halk tarafından istenmediği vurgulandı.

Basın açıklaması için tıklayınız.