Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin Ocak-Şubat 2023 sayısı yayımlandı. Dosya editörlüğünü Doç. Dr. Aslı Davas, Dr. Halis Yerlikaya ve Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun yaptığı “Hapishanelerde Sağlık ve Sağlık Hizmetleri-II” başlıklı dosyada dokuz yazı yer alıyor. Sayıda hapishane hekimliği, hapishanelerde sağlıklı gıdaya erişim ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine bağlı olarak hapishanelerde kadınların deneyimleri gibi konular yer alıyor. Bu sayıda ayrıca, “Demografi” konusunda “Yozgat Projesi Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı bir araştırmaya da yer verildi.

Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 45 yıllık makale arşivini de erişime açtı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelerin tam metnine internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine ulaşmak da mümkün.