10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler katliamın yedinci yıldönümünde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) ve 10 Ekim Barış Derneği’nin (10 Ekim-Der) çağrısıyla Ankara Garı önünde anıldı.

Anma etkinliği için farklı güzergahlardan gar önüne gelmek isteyen çok sayıda kişi polis tarafından engellendi. Tandoğan ve Yüksek Hızlı Tren Garı yönlerinden gelmek isteyen gruplara polis saldırısı yaşandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, anma etkinliğini takip etmek isteyen birçok gazeteciyi de turkuvaz kartları olmadığı gerekçesiyle alana sokmadı.

Anma etkinliği katliamda yaşamını yitirenlerin adlarının okunup hep bir ağızdan “Yaşıyor” denilmesiyle başladı. Saatler 10.04’ü gösterirken bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Daha sonra emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri ile katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri ve yaralananlar kısa sözler aldı. TTB adına Genel Sekreter Dr. Vedat Bulut şöyle konuştu:

“Biz emeği savunuyoruz çünkü yoksulluk halk sağlığına zararlıdır. Biz barışı savunuyoruz çünkü savaş halk sağlığına zararlıdır. Biz demokrasiyi savunuyoruz çünkü diktatörlük halk sağlığına zararlıdır. Biz, 104 barış güvercinine olan vazifemizin bilinciyle yaşam boyu mücadele edeceğiz ve bu dava sonuçlanana kadar, tüm sorumlular yargılanıp cezalandırılana kadar da takipçisi olacağız. Şunu çok iyi biliyoruz ki; insanlık suçlarının zamanaşımı yoktur. İnsanlık suçlarını işleyenler er ya da geç yargılanacak ve cezalandırılacaklardır.”

Anma etkinliği, 104 barış güvercinini simgeleyen 104 karanfilin alana bırakılmasıyla son buldu.