Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) Çukurova Bölge Okulu, 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Hatay Tabip Odası ev sahipliğinde yapıldı.

Güney illeri TÖK üyelerinin yoğun katılım gösterdiği etkinliğe TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp ve Pratisyen Hekimlik Diyarbakır Şubesi Başkanı Dr. Civan Gökalp katıldılar.

TÖK Okulunun açılış konuşmasını yapan Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Haksöz, “İyi Hekimlik Değerlerini geleceğe taşımayı ve gelecekte de Hekimlik Sanatını başarıyla ve hakkıyla yapmayı şimdiden bir görev olarak üstlenmenizi görmek umutlarımızı arttırmıştır” dedi.

Dr. Şeyhmus Gökalp, “Savaş, Göç ve Sağlık” başlıklı oturumda; son bir kaç yıldır Suriye ve Irak’ta yaşanan çatışma ve savaşlarda yaşanan olumsuzluklara değindiği konuşmasını, “Savaşlar toplumların çıkarına olan olgular değildir. Savaşlar toplumlara yıkım, felaket, ölüm, göç ve sakatlık dışında bir şey getirmez. Türk Tabipleri Birliği olarak savaşları birer ‘halk sağlığı sorunu’ olarak görüyor ve barıştan yana bir tutum takınıyoruz. Çünkü toplum sağlığını koruma ve geliştirmenin olmazsa olmazı, barıştır” diyerek bitirdi.

Gökalp; “Referanduma giderken Türkiye Sağlık Ortamı” başlığıyla yaptığı sunumda AKP Hükümetlerinin neoliberal politikalar doğrultusunda, 2003 yılından itibaren hızla uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı’na yönelik eleştirilerde bulunarak, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın toplum sağlığına zarar verdiğini belirtti.

Gökalp, “Referanduma giderken biz sağlıkçıların, sağlıkta oluşturduğu büyük yıkımı ve toplumu içine ittiği sağlıksızlık ortamını referans alarak HAYIR diyeceğiz ” şeklinde sürdürdüğü konuşmasına, etkinliğin organizasyonunda emeği geçen TÖK Yönetim Kurulu ve üyelerine ve ev sahipliği yapan Hatay Tabip Odası Yönetim Kuruluna teşekkür ederek son verdi.

 Bölge Okulunda 4 oturum yapıldı.

1 Nisan 2017

1.Oturum-Kapitalizm ve Sağlık

2.Oturum-Savaş, Göç ve Sağlık

2 Nisan 2017

3.Oturum-Bir Sağlıkçının Referanduma Bakışı

4.Oturum- Bölge Okulunun ve Gündemin Değerlendirilmesi