Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 30 Eylül 2016 Cuma günü açığa alındı. Görev yaptığı Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde çalışan Dr. Benan Koyuncu’ya nöbete gittiği akşam saatlerinde iki ay süreyle açığa alındığı bildirildi.

#DrBenanKoyuncuYalnızDeğildir demek, bu haksızlığa karşı çıkmak için 1 Ekim Cumartesi günü Atatürk EAH Acil Servis önünde basın açıklaması düzenlendi. Dr. Benan Koyuncu’nun da katıldığı açıklamada; TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Önal, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Metin Baştuğ, Dr. Emel Bayrak, Dr. Zafer Çelik, Dr. Onur Naci Karahancı, TMMOB Başkanı Emin Koramaz, SES Ankara Şube Yöneticisi Rona Temelli ve çok sayıda hekim ile tıp öğrencisi yer aldı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör konuşmasında, “Açığa alınmış bir doktor arkadaşımız için burada olmak hepimiz için çok üzücü. Çünkü Benan açığa alındığında yalnızca onun eğitimi aksamayacak, aynı zamanda bu hastaneye gelen hastalar Benan’ın emeğinden yoksun kalacak. Aynı zamanda Benan’ın görevden alınmasıyla tüm hastane korku kuşatması altında kalacak” dedi. Dr. Benan’ın bu durumun üstesinden geleceğini kaydeden Dr. Güngör “Bizler de Benan’ı yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.