Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), açlık grevlerinin sonlandırılması ve yeniden beslenme sürecine geçiş hakkında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, açlık grevi yapan kişilerin uzun süreli açlığa maruz kalmış “hastalar” olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, “Sağlık örgütleri olarak açlık grevleri ve sonlandırma süreci tıbbi olarak multi-disipliner yaklaşımla yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz” denildi.

28 Mayıs 2019 tarihinde TTB’de gerçekleştirilen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, SES Genel Sekreteri Dr. Pınar İçel ve Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç katıldılar. Açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu.

Açıklamada, birçok cezaevinde açlık grevini sonlandıran mahpusların hastaneye hiç götürülmedikleri, götürülmelerinde zorluk çıkarıldığı, hastane yatışlarının hiç yapılmadığı, kısa süre içerisinde cezaevlerine geri götürüldükleri ya da hastanelerde kelepçeli muayenenin dayatıldığı yönünde bilgilerin kamuoyuna yansıdığı belirtilerek, “Ne yazık ki ülkemizde defalarca yaşanan açlık grevleri deneyimlerinden süzülerek oluşturulmuş tedavi ve beslenme algoritmasının bazı cezaevlerinde ve hastanelerde kısmen uygulandığı  bazılarında ise hiç uygulanmadığı görülmektedir” denildi.

Açlık grevini sonlandırmış olan mahpusların cezaevi hekimine ve oradan sevk edilerek hastanelere ulaşmalarında sorumluluğu olan idarecilerin bu konuda zorluk çıkarmamaları ve “hastaların” en kısa zamanda ve en uygun koşullarda hastanelere ulaştırılmalı yasal ve etik bir zorunluluk olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şöyle denildi:

“Açlık grevi yapmış tüm kişilerin uzun süreli açlığa maruz kalmış 'hastalar' olarak değerlendirilmeli ve mutlaka tıbbi kontrolden geçirilmeleri, ilgili uzman hekimler tarafından ayrıntılı muayene ve tetkik edilmeleri gerekmektedir. Sağlık örgütleri olarak açlık grevleri ve sonlandırma süreci tıbbi olarak multi-disipliner yaklaşımla yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.”  

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız…