Batıkent Halkevi tarafından düzenlenen “Savaş, Salgın, Yoksulluk Halk Sağlığı Meselesidir” başlıklı panel, 15 Kasım 2022 tarihinde Ankara Günebakan’lar Kadın Kooperatifi ev sahipliğinde düzenlendi.

Kolaylaştırıcılığını Reyhan Tüfekçi’nin yaptığı panelde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Nazan Karacabey ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut konuşmacı olarak yer aldı. 

Panelde savaş, salgın ve yoksulluğun birbirleriyle ilişkili olarak halk sağlığını tehdit ettiği vurgulanırken, bu alanda SES’in ve TTB’nin son dönemde yürüttüğü çalışmalara değinildi. Ayrıca panelde TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması sonrası gelişmeler de değerlendirildi. 

Panel katılımcıların katkıları, gelen sorulara yanıtlarla son buldu.