Dr. Kamil Furtun cinayetinde ihmali olduğu iddia Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nin söz konusu dönemdeki yöneticileri ile ilgili dava, 20 Eylül 2018 günü Samsun’da 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı.

Konuyla ilgili olarak Samsun’da bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 20 Eylül 2018 tarihinde, Samsun Tabip Odası yöneticileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Adıyaman burada yaptığı konuşmada, Dr. Kamil Furtun’un 3 yılı aşkın süre önce görev yaptığı hastanede hain bir saldırıda yaşamını yitirdiğini belirterek, aradan geçen zamanda tetiği çeken kişinin yakalandığını, hak ettiği cezaya çarptırıldığını, aldığı cezanın da yüksek yargıda onanarak kesinleştiğini kaydetti. Ancak sağlık alanında şiddeti bu noktaya getiren nedenlerin ve ihmallerin sorgulanmadığı, sorumlularının hesap vermediği bir ortamda adaletin tam anlamıyla tecellisinden söz edilemeyeceğini belirten Adıyaman, bununla ilgili bir adımın da bugün atıldığını kaydetti. Adıyaman, “Samsun 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülmeye başlayan dava ile adaletin tam anlamıyla tecellisi için bir yol açılmış ve Dr. Kamil Furtun cinayetinde ihmali olduğu iddiası olunan hastane yönetimiyle ilgili yargılama süreci, pek çok engellere ve engelleme girişimlerine rağmen nihayet başlatılmıştır” diye konuştu.

Sağlık alanındaki sorunlara dikkat çeken Sinan Adıyaman, artık sağlık çalışanlarının çalışma alanları olan ASM’ler, TSM’ler ve hastanelerin hayati tehdit içerdiğini, sağlık çalışanlarının yaşanan şiddet olaylarından sonra canlarını kurtardığına sevinir hale geldiğini kaydetti. Bu durumun sorumlularının ve yetkililerin ise söz söylemekten öteye herhangi bir adım atmadıklarını belirten Adıyaman, TTB’nin bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini bir kez daha hatırlattı:

“Sağlıkta şiddete yönelik Türk Tabipleri Birliği’nin hazırlamış olduğu Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı bir an önce yasalaşmalıdır. Hastane güvenlik sistemleri bizlerin de görüşleri alınarak yeni baştan oluşturulmalıdır. En üst düzeyden başlanarak her alan için şiddet dili terk edilmeli,  sağlık çalışanlarına bugüne kadar yapıldığının aksine hak ettikleri pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.”

Adıyaman’ın konuşmasının tam metni için tıklayınız.