Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı ile Van-Hakkari Tabip Odası yöneticileri, 18 Ekim 2022 tarihinde kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

Van Barosu’na yapılan ziyarette kent genelindeki olağanüstü hal uygulamaları üzerine değerlendirmeler yapıldı, demokratik kitle örgütleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve tüm engellere karşı anayasal hak kullanımında ısrar edilmesi gerektiği kaydedildi. Sağlıkta şiddet konusunun da ele alındığı görüşmede tabip odaları ve baroların sağlıkta şiddet ile mücadelede dayanışmasının önemi de dile getirildi.

Heyet daha sonra Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şubesi’ni ziyaret etti. Sağlık emekçilerinin de katıldığı görüşmede sağlık sisteminin krizine bağlı olarak alanda yaşanan sorunlar konuşuldu, yürütülecek mücadele başlıkları üzerine değerlendirmeler yapıldı.