Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) tarafından 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla Lefkoşa’da tören düzenlendi. 15 Mart 2024 Cuma günü düzenlenen törene Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi adına TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten katıldı. Ökten, meslekte 50’nci ve 25’inci yılını dolduran hekimlere plaket takdim edildiği; toplum sağlığına katkılarından dolayı kurum temsilcilerine ve basın emekçilerine de ödüllerin verildiği törende bir konuşma yaptı.

Konuşmasında hekimlerin ve sağlık sisteminin sorunlarını özetleyen Ökten, “İyi hekimlik değerlerinin korunduğu; öğrenci ve asistanların nitelikli tıp eğitimi gördüğü; birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlü olduğu; koruyucu sağlık hizmetlerinin toplumun kılcal damarlarına kadar yayıldığı; halkın sağlık hakkının önemli olduğu; akademilerde bilimsel, özerk ve özgür düşüncenin hakim olduğu; hekimlerin geleceği düşünmeden mesleklerini güvenli, güvenceli, şiddetsiz ortamda rahatça yapabildiği; demokrasinin, adaletin, insan haklarının, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün olduğu bir ülkeyi hayal ediyorum” ifadelerini kullandı. Ökten, TTB ile KTTB’nin ortak mücadele ve dayanışmayı artırarak devam ettireceğini dile getirdi.