Cizre’de süren çatışmalarda sokakta yaralı bir kadına yardımcı olmak isterken öldürülen sağlık çalışanı Abdülaziz Yural’ın katledilmesi sağlık emek ve meslek örgütlerince protesto edildi.

31 Aralık 2015 günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde toplanan Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası üyeleri “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “Susma haykır, halklar kardeştir”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” sloganları eşliğinde Sağlık Bakanlığı önüne yürüyüşe geçti.

Bakanlık önünde çatışmalarda yaşamını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından sağlık emek ve meslek örgütleri adına ortak basın açıklamasını Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Asuman Doğan okudu. Doğan, “Bu süreçte herkes üzerine düşeni yapmalı, bu kana, acıya, gözyaşına seyirci kalmamalı, duyarsız olmamalı. Kimliklerimizin ağırlığından arınıp hep beraber, çok daha gür bir sesle savaşa hayır diyebilmeliyiz. Silahın yerini söze, kavganın yerini dostluğa bırakmasını talep edebilmeliyiz. Bu insanca bir tutumdur, dahası hepimiz için bir görevdir. Savaşın kazananı yoktur, tam tersine bütün iyi insanlar, emekçiler, halklar hep beraber kaybediyoruz” diye konuştu. 

TTB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu da, Sağlık Bakanı’nın halkın sağlığını koruyacağına, sağlık çalışanlarını koruyacağına savaş politikalarını desteklediğini söyledi.

Basın açıklaması için tıklayınız