Ekim 2018 tarihinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış, ilk defa veya yeniden kamu hizmetine atananlara güvenlik soruşturmasının uygulanacağı düzenlenmiştir.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından bu değişikliklerin iptali için Danıştay’da dava açılmış, ayrıca düzenlemenin dayanağı olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin A bendine eklenen güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması hükmünün Anayasa Mahkemesi’ne taşınması istenmiştir.

Yönetmeliğin Danıştay’da hukuki incelemesi sürerken Anayasa Mahkemesi 657 Sayılı Kanun’un 48/1/A maddesine eklenen kuralı iptal etmiştir.

Bunun üzerine TTB olarak güvenlik soruşturmalarının sonucunun olumsuz olarak değerlendirildiği gerekçesi ile ataması yapılmayan hekimlerin ivedilikle  atamalarının yapılması, Anayasa Mahkemesi kararının bir an önce uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderilmiş, ayrıca hekimler için kişisel itiraz dilekçesi örneği yayımlanmıştır.  

Bununla birlikte Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği gerekçe gösterilerek güvenlik soruşturması işleminde ısrar eden uygulamalar olmuştur.

Danıştay’a açmış olduğumuz davada Yönetmelikteki "ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar" ibarelerinin yürütmesi durdurulduğundan bu uygulamaların da artık dayanağı kalmamıştır.

Karar uyarınca güvenlik soruşturması uygulaması ile buna bağlı olarak uygulanan meslek icrası yasağı son bulmalıdır.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Karar için tıklayınız.