Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale Ekibi’nin hazırladığı Şanlıurfa ve Diyarbakır sel hızlı değerlendirme raporları yayımlandı.

İllerin coğrafik-demografik yapılarının, temel gereksinimlerinin ve altyapı bilgilerinin aktarıldığı raporlarda sağlık çalışanlarının gereksinimleri ve sağlık hizmetlerinin durumuna ilişkin bilgiler de verildi. Raporlar, öncelikli sorunlar ve yapılması gerekenlerin sıralanmasıyla son buldu.

TTB 17 Mart 2023 Şanlıurfa Sel Hızlı Değerlendirme Raporu için tıklayın.

TTB 17 Mart 2023 Diyarbakır Sel Hızlı Değerlendirme Raporu için tıklayın.