Başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimler, spora katılım amacıyla muayeneler yapmakta ve bu amaçla spora katılım belgesi düzenlemektedirler.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, Türkiye Spor Hekimleri Derneği ile birlikte birinci spora katılım öncesi muayenelerin güvenle yapılmasına destek olacağı düşüncesiyle ‘Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi' yayımladı.

Rehber içerisinde, Spora Katılım Muayenesi Öykü Formu, Sporcu Muayene Formu, Spor Kartı İçin Sağlık Beyan Formu, 2 Dakikada Kas İskelet Sistemi Muayene Algoritması, Sporcularda Görülen Normal ve Anormal EKG Bulguları ve Bu Bulgular Görüldüğünde İzlenecek Yol Haritası gibi önemli konuları bulmak mümkün.

Ayrıca, aile hekimlerinden sıkça istenen “spor yapmasında sağlık açısından engel yoktur” belgesi taleplerine açıklık getiren ve rehberin sonuç bölümünde yer alan kısım afiş haline getirilerek hekimlerin kullanımına sunulmuştur.

 

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE SPORA KATILIM BELGESİ HAZIRLAMA REHBERİ

SPORCU MUAYENE FORMU

SPORA KATILIM MUAYENESİ ÖYKÜ FORMU

SPOR KARTI İÇİN SAĞLIK BEYANI