Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, 15 Mart 2023 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, TTB Olağandışı Sağlık Hizmetleri Kolu'ndan Dr. Benan Koyuncu ile TDB Genel Başkanı Dt. Tarık İşmen, TDB Genel Sekreteri Dt. Emel Eroğlu ve TDB Yönetim Kurulu üyesi Dt. Fatih Güler katıldı.

14 Mart Tıp Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette sağlık alanının güncel durumuna dair fikir alışverişi yapılırken, tebrik ve dayanışma duyguları iletildi. Görüşmede 6 Şubat 2023 depremleri de ele alınırken, deprem bölgesindeki hekimlerin çalışma ve barınma koşulları, bölgede sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar değerlendirildi.