Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolumuz (AHEK), 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren, ceza ve fesih yönetmeliği olan “Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği”ne karşı yürütülecek mücadele ile ilgili eylem takvimini önceden kamuoyuyla paylaşmıştır. Yönetmeliğe karşı yürütülecek program ekte sunulmuştur.

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretlerini ve temel kazanılmış haklarını gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran, halkın sağlık hakkından ziyade sağlık piyasasına hizmet eden, ‘ceza yönetmeliğine’ karşı başlatılan mücadele süreci, yönetmelik geri çekilene dek sürdürülecektir.

Sözleşme yönetmeliğinin iptali için meslektaşlarımızın yapacağı haklı ve meşru her türlü emek mücadelesinin yanında olduğumuzu bildirir; tabip odalarına çalışmalarında başarılar dileriz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

AHEK’in Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Karşı Mücadele Programı için tıklayın.