Türk Tabipleri Birliği yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Yeni sayıda Dosya editörlüğünü Doç. Dr. Aynur Özuğurlu ve Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun yaptığı “Dünyada ve Türkiye’de Üniversite” dosyasının ikinci bölümü ile iki ek makale yer alıyor.

1978’de yayın hayatına başlayan Toplum ve Hekim, geçen aylarda pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 42 yıllık makale arşivini de erişime açmıştı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelere de web sayfasından tam metin ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına http://www.belgelik.dr.tr/toplumhekim/ adresinden erişilebiliyor. Sayfada abonelik bilgilerine de ulaşmak mümkün.