Türk Tabipleri Birliği (TTB), Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) OHAL’in ilan edilmesinin ardından 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’nın memurluğa alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartı getiren 48. maddesinin 8. bendini iptal etmesinin ardından, sürecin hızlandırılmasına yönelik girişimlerini sürdürüyor.

5 Aralık 2019 Perşembe günü güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarına ilişkin AYM kararının ivedilikle uygulanmaya konulması ve devletin hak kayıplarını geriye dönük olarak tazmin etmesi talebiyle düzenlenen basın toplantısının ardından, TTB Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı’na yazı gönderdi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olduğu gerekçesiyle ataması yapılmayan hekimlerin atamalarının yapılması ve hekim atamalarında güvenlik soruşturması uygulaması ile buna bağlı olarak uygulanan meslek icrası yasağına son verilmesi istendi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.

YÖK’e gönderilen yazıda da AYM kararına ilişkin olarak ataması yapılmayan hekimlerin atamalarının bir an önce yapılması için Rektörlüklere yazılı bilgi gönderilmesi talep edildi.

YÖK Başkanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.

TTB ayrıca, Sağlık Bakanlığı’na veya YÖK Başkanlığı’na kişisel olarak başvurmak isteyen ya da dava açmak isteyen hekimler için de dilekçe örnekleri hazırladı.

Sağlık Bakanlığı’na başvurmak isteyen hekimler için dilekçe örneği

Üniversite Rektörlüğü'ne başvurmak isteyen hekimler için dilekçe örneği

Dava açmış hekimlerin mahkemeye verebilecekleri dilekçe örneği