Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kanal 7’de katıldığı Sahur Vakti adlı programda hekimler hakkında “Onlar para için neler söylerler, para için keserler, para için adam bile öldürüyorlar” sözlerini sarf eden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş hakkında disiplin soruşturması yapılması için 5 Nisan 2024 günü İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bir yazı yazdı.

Yazıda, Karataş’ın uzmanlık alanına dair yaptığı çalışmalarla ve bu çalışmaların sonuçlarıyla da açıklanması olanaklı olmayan, tüm hekimleri suçlayan ve zan altında bırakan sözlerinin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Yükseköğretim Kanunu’nun “Disiplin ve Ceza İşleri” başlıklı 53. maddesinin b-2 bendinde belirlenen “İçeriği itibarıyla şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları teşhir etmek yahut kurumların herhangi bir yerine asmak”, b-3 bendinde belirlenen “Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak”, b-4 bendinde belirlenen “Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar vey09a öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak” ve h bendinde belirlenen “Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, görevin gereklerine aykırı davranmak suretiyle kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak” eylemlerinin gerçekleştiği ifade edilen yazıda; Karataş hakkında disiplin soruşturması yapılarak sonucunun bildirilmesi istendi.

Yazının tamamı için tıklayın.