Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, çeşitli illerde işyeri hekimliği yapıyor olarak görünmesine karşın, ilgili işyerine gitmeyen hekimler bulunduğu iddialarının araştırılması için Tabip Odalarına yazı gönderdi.

Çalışanlarının sağlığının korunması için görevlendirilen işyeri hekimlerinin ilgili işyerine bizzat gitmesi gerektiğine işaret eden TTB Merkez Konseyi, kayıtlı olduğu işyerine gitmeyen hekimlerin görevlerini yerine getirmedikleri gibi, ilgili işyerinde çalışanların koruyucu sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasına da neden olduklarını kaydetti.

Yazıda, Tabip Odalarından bu görevi fiilen yerine getirmeyenleri saptayarak, disiplin soruşturması açması gerektiğine yer verilerek, bu konuda yapılan çalışmaların TTB Merkez Konseyi’ne aktarılması istendi.

Tabip Odalarına gönderilen yazı için tıklayınız.