Türk Tabipleri Birliği (TTB), 16 Ocak 2021 günü Akit TV’deki “Ters Kutuplar” adlı programda sağlık çalışanlarına “rüşvetçi” ve TTB’ye “aşı karşıtı” suçlamasında bulunan Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan hakkında Basın Konseyi’ne şikayette bulundu.

TTB’nin şikayet başvurusunda Alan’ın sağlık çalışanlarını ve TTB’yi suçlamak amacıyla iftira attığı ve kamuoyu önünde küçük düşürüp aşağıladığı savunuldu. Şikayet konusu yayın kaydının da eklendiği başvuruda, sağlık çalışanlarının en temel haklarını talep etmesinin “rüşvetçilik” ile nitelendirilmesinin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu belirtildi. Başvuruda ayrıca TTB’nin “aşı karşıtı” olduğuna dönük, asılsız ve karalama amaçlı iddianın da yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği ifade edildi.

Şikayeti değerlendiren Basın Konseyi Genel Sekreterliği, Murat Alan’ın sözlerinin eleştirinin ötesinde suçlamaya dönüştüğünü, TTB’ye ve sağlık çalışanlarına karşı kamuoyunu kışkırtma olarak değerlendirilebilecek sözlerin etik ihlal içerdiğini kaydetti. Basın Konseyi üyeleri de Alan’ın sözlerinin “canlı yayın heyecanı” ile açıklanamayacağına, zira programdaki diğer konuklardan ve izleyicilerden gelen düzeltme uyarılarına karşın sözlerinde ısrar ettiğine dikkat çekti.

Basın Konseyi 10 Şubat 2021 tarihli kararının sonuç bölümünde ise şöyle denildi:

“Yüksek Kurul, Akit TV’de 16.01.2021 tarihinde yayınlanan ‘Ters Kutuplar’ programında şikayet edilenin sözlerinin Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü ve ‘Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz’ şeklindeki 6’ncı maddelerini ihlal ettiğini OY ÇOKLUĞU ile saptamıştır.  Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nda müzakereler sonunda yapılan oylamada; a) Şikayet başvurusunun kabulü, b) Türk Tabipleri Birliği’nce yapılan şikayette, Akit TV’deki yayındaki sözleri nedeniyle, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 2’nci maddesini ihlalden OY ÇOKLUĞU ile ‘UYARI’ kararı verilmiştir.”