Gezi; doğanın ve kentlerin yağmalanmasına karşı mücadelede çakılan kıvılcımın ülkenin dört bir yanına sıçrayarak özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet, barış mücadelesiyle harlanmasıydı.

Gezi; sağlıklı ve yaşanabilir bir kent mücadelesi yürüten örgütlerin bir araya gelerek oluşturduğu Taksim Dayanışması’nın, milyonların kolektif iradesine dönüşmesiydi.

Gezi; aradan geçen yıllarda kurgu iddianameler ve yargılamalarda suretini bulan düşmanlaştırma politikalarına karşı adalet kavgasıydı.

Gezi; işkence gören ve şiddete uğrayan yurttaşların yardımına koşan hekimlerin cezalandırılmak istenmesine karşı iyi hekimlikti.

Gezi; toplumsal sağlığın olmazsa olmazları olarak sıraladığımız tüm değerlerin sadece talep edilmesi değil, aynı zamanda yeniden inşasıydı.

9. yılında yineliyoruz: Gezi umuttu, umut bitmez; karanlık gider, Gezi kalır!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi