GÖÇ SORUNU

Göç ve Sağlıkla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Dosyalar

Suriyeli Sığınmacılar ve TTB Çalışmaları

Akut Toksik İnhalasyonlar


Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler

TTB ODSH Geçici Yerleşim Alanlarında İlk Değerlendirme Formu

Olağandışı Durumlarda 1. Basamak Sağlık Hizmetleri: Ana Çocuk Sağlığı Boyutu

ODD Sırasında, Uygulamada Yapılan Hatalar ve Basında Çıkan Yanlış Bilgiler

%5 Klor Solüsyonu ile Yüksek Düzeyde Dezenfeksiyon (YDD)

Olağandışı Durumun Yaşandıı Bölgelere Gidecek Sağlık Personeli için Gerekli Malzeme

Suyun Analizi

Atıkların Depolanması


TTB Afet Sırasında ve Sonrasında Topluma Yönelik Önerriler ve Uyarılar

Vektör ve Kemiricilerle Savaş